Kомандироване на служители

Накратко : командироване на служители

Вие сте предприятие, което не е установено във Франция и желаете да изпратите един или повече от наетите от Вас служители, (...)